Aday memura hangi eğitimler verilmektedir?
29.10.2019

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda aday memur olarak atandım. Adaylık döneminde eğitime tabi tutulacağımız belirtilmektedir. Yakında evlilik yapmayı düşünüyorum Söz konusu eğitim ve eğitim süresi hakkında sizlerden yardım bekliyorum. Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     16.10.2023

657 sayılı Devlet memurları Kanunun “Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54 üncü maddesinde “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

            Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” ve “Adayların yetiştirilmesi” başlıklı 55 inci maddesi “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

            Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

            Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri yer almaktadır.

            657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümü uyarınca "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

657 sayılı Kanun ve Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hüküm uyarınca aday memurun:

1- Temel Eğitim,

2- Hazırlayıcı Eğitim,

3- Staj Eğitimine,

tabi tutulmaları gerekmektedir.

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelikte söz konusu adaylık eğitimlerinin, minimum ve maksimum (azami) minimum sürelerini şu şekilde belirlenmiştir.

-Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

-Hazırlayıcı eğitim: En az 1 ay  en çok 3 ay olabilir.

-Staj: en az 2 ay olmalı ve ad en fazla süre ise adaylık süresi ile sınırlanmış bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön