Adayken görevi sonlandırılan yeniden memur olabilir mi?
05.01.2023

Devlet hastanesinde aday memur olarak atandıktan sonra Adaylık eğitiminde başarısı olduğum için aday memurken adaylığıma son verilmiştir. Bir daha memur olarak atanamaz mıyım?

Cevap
Sağlık-Sen     27.10.2023

657 sayılı Devlet memurları Kanununun adaylık devresi içinde göreve son vermeyi düzenleyen 56’ncı maddesinde “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

            İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” ve adaylık süresi sonunda başarısızlık ilişkin hususlar hakkındaki 57’nci maddesinde de “Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hüküm çerçevesinde; aday memurluk süresi içinde eğitimlerden başarısızlık sebebiyle adaylığına son verilenler, ancak 3 yıllık bekleme süresi geçtikten sonra yeniden genel hükümler uyarınca aday memur olarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön