Becayiş nedir nasıl yapılmaktadır?
29.03.2017

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığında Burdur’da sağlık teknisyeni olarak çalışmaktayım. Aslen Samsunluyum ancak Trabzon’da sağlık teknisyeni bir arkadaş ile karşılıklı olarak yer değiştirmek istiyoruz. Orası memleketim çok daha yakın ve iklim ve olarak da bana daha çok uygun. Becayiş yapabileceğimiz söylenmektedir. Becayiş nedir? Becayişin şartları nelerdir? Becayiş yapabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap
Sağlık-Sen     29.03.2017

Memurların karşılıklı olarak yer değiştirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  73’üncü maddesinde “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”ifadesine yer verilmiştir.

Karşılıklı yer değiştirmenin (becayişin) şartları:

1-Aynı kurumda görev yapması,

2-Başka görev yerlerinde bulunması,

3-Memurlar aynı hizmet sınıfında olmaları,

4-İdarece uygun bulunması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 29. Madde karşılıklı yer değişikliğinin nasıl uygulanacağı belirtilmektedir. İlgili madde:

“Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.”

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının karşılıklı yer değişikliğinde bulunabilmesi için aynı hizmet bölgesinde bulunması esastır.

Örneğin; Kamu hastaneleri kumrunun farklı illerde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfında görevli hemşirelerin bulundukları iller aynı hizmet bölgesinde olması şartıyla karşılıklı olarak yer değiştirmesini talep edebilirler. İdare uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmeleri becayiş yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde; Burdur ve Trabzon’da sağlık teknisyeni olarak çalışmaları ve her iki memurun da aynı hizmet bölgesi içerisinde halk sağlığı kurumunda çalışmaları sebebiyle idarenin uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin (becayiş yapmalarının) mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön