Memur sadece istifa ettiği kuruma mı dönebilir?
29.09.2022

Adli tıp kurumunda biyolog olarak çalışmakta iken istifa ettim. Geri dönmek istediğimde boş biyolog kadrosu olmadığı söylendi. Sağlık bakanlığı veya kamu hastanelerine atanmam mümkün değimli? Sadece adli tıp kurumuna mı atanabiliyorum? Kolay gelsin?

Cevap
Sağlık-Sen     16.10.2023

 

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet memurları KanunununMemurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92’nci maddesinde yer alan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Asli devlet memur olarak istifa edenlerin; kazanılmış hak aylık derecelerine veya talep etmeleri halinde mükteseplerinin 3 alt derecelerine elde ettikleri unvan veya mer’i mevzuat gereği atanabilecekleri ayrıldıkları veya diğer kurumlardaki memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Mevzuatta istifa sonrası dönüşte istifa edilen kuruma dönme sınırlaması bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; Memuriyetten istifa ederek ayrılan devlet memurları ayrıldıkları kurum veya memur kadrosu olan diğer kurum veya kuruluşlara da atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön